Vrouwen rijden minder autoschade dan mannen. Ze rijden veiliger. Dit zegt Goedkoopsteautoverzekering.net.
 
WA verzekering

De vergelijkingssite vergeleek het claimgedrag van 150.000 automobilisten met een WA-verzekering. Mannen in alle leeftijdscategorieën reden aanzienlijk vaker schade dan vrouwen. In de jongste leeftijdsgroep (18-20) is het verschil het grootst, 25% van de mannen tegenover 13% van de vrouwen had schade gereden. Ook het gemiddelde schadebedrag ligt aanzienlijk hoger bij mannen; zij claimden gemiddeld 4.000 euro, vrouwen 2.000 euro.

Ongeval
Ook blijken jonge mannelijke bestuurders onder de 25 2,5 keer meer kans te maken bij een ongeval betrokken te raken dan jonge vrouwen. In de leeftijdscategorie 30+ ligt het ongevalsrisico voor vrouwelijke automobilisten juist hoger dan voor mannen.